ANBI

Stichting Activiteiten Convent van Kerken Rotterdam

Bij Beschikking van 18 oktober 2019 heeft de Belastingdienst de Stichting Activiteiten Convent van Kerken Rotterdam met ingang van 1 januari 2019 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Een gift – eenmalig of periodiek – is voor particulieren, ondernemingen of instellingen aftrekbaar voor de bepaling van hun fiscale inkomen of winst. De Stichting is hierdoor ook vrijgesteld voor de erf- en schenkbelasting.

Laurentiusdag 2019

De Laurentiusdag van 5 oktober 2019 was opnieuw een groot succes . Bekijk de impressie van de vorige keer of meld u aan als vrijwilliger.
5 oktober 2019

Algemene informatie 

RSIN nummer: 812231764
Rekeningnummer voor giften Laurentiusdag: NL 93 INGB 0006 7187 00
IBAN-nummer Convent van Kerken: NL 48 INGB 0000 5506 98
Kamer van Koophandel: 24347325
Postadres: Hang 7, 3011 GG Rotterdam

Download hieronder de relevante documenten: