ANBI

Stichting Activiteiten Convent van Kerken Rotterdam

Bij Beschikking van 18 oktober 2019 heeft de Belastingdienst de Stichting Activiteiten Convent van Kerken Rotterdam met ingang van 1 januari 2019 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Een gift – eenmalig of periodiek – is voor particulieren, ondernemingen of instellingen aftrekbaar voor de bepaling van hun fiscale inkomen of winst. De Stichting is hierdoor ook vrijgesteld voor de erf- en schenkbelasting.

Laurentiusdag

De Laurentiusdag van 5 oktober 2019 was opnieuw een groot succes . Bekijk de impressie van de vorige keer of meld u aan als vrijwilliger.
5 oktober 2019

Algemene informatie

RSIN nummer: 8122 31 764
IBAN: NL 41 TRIO 0788 8271 62
Kamer van Koophandel: 2434 7325
Postadres: Hang 7, 3011 GG Rotterdam

Download hieronder de relevante documenten: