Over ons

Wat is het Convent der Kerken?

Het Convent van Kerken functioneert als Raad van Kerken voor de gezamenlijke kerken van Rotterdam. Anders dan in de meeste andere plaatsen denkt ook Joods Rotterdam mee in dit orgaan.

Het Convent werd opgericht kort na de Tweede wereldoorlog in 1946. Een bezoek van koningin Wilhelmina aan Rotterdam is de aanleiding geworden om als kerken samen ook de synagogen te betrekken in de gezamenlijkheid van kerken in hun presentatie naar samenleving en overheid. In het Convent zijn alle kerkelijke kleuren en smaken van Rotterdam vertegenwoordigd.

Wat doet het Convent?

In Rotterdam weten mensen in kerken, moskeeën, synagogen en andere gebedshuizen elkaar wel te vinden. Er zijn veel gemeenschappelijke initiatieven. Bijna alles gebeurt van onderop. Het Convent probeert samen met anderen initiatieven in kaart te brengen, gemeenschappen met elkaar in contact te brengen en verder functioneert het Convent als formeel aanspreekpunt voor overheid een samenleving van kerken en synagogen. 

Het Convent is zo nodig in gesprek met overheid en andere instanties van de samenleving, en zorgt, meestal met diverse partners, voor zichtbaarheid in die samenleving. Dankzij de aan het Convent gebonden Stichting Activiteiten Convent der Kerken hebben grotere gemeenschappelijke projecten een veilige juridische en financiële basis.

Wie vertegenwoordigen we?

Het Convent bestaat uit leden van de verschillende kerken die een representatieve positie hebben in hun kerken. Elk lid vertegenwoordigt een reeks van kerken met een vergelijkbaar karakter, teneinde het aantal leden niet te omvangrijk te maken. Ook de kerken met een buitenlandse oorsprong, verenigd in het SKIN, zijn vertegenwoordigd. Het Convent vergadert elke twee maanden. 

Partners

We houden contact met verschillende kerkelijke en niet-kerkelijke instellingen, zoals