Bestuur

Het bestuur van het Convent

Het Convent van Kerken Rotterdam probeert alle kerken van Rotterdam te vertegenwoordigen. Daarbij staat elk bestuurslid vaak voor ene heel contingent van kerken. Zij hebben brede contacten met hun achterban.

Bert Kuipers

Emeritus predikant
Voorzitter

Bert Davelaar

vertegenwoordigt de gereformeerde gezindten.
Secretaris

Edmond T Schroots

Penningmeester
PENNINGMEESTER

Erik Maan

Leger des Heils

Koen Holtzapffel

vertegenwoordigt Remonstranten en Doopsgezinden

Nico Rijsdijk

vertegenwoordigt de Evangelische en Pinkstergemeenschappen

Lea Lynch

vertegenwoordigt SKIN Rotterdam

Albert Ringer

Rabbijn Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam

Ignaz Stegeman

Geestelijke in de Christengemeenschap

Michel Hagen

vertegenwoordigt Rooms- en Oud-Katholieke kerken.

Harold Schorren

vertegenwoordigt de Hervormde Gemeenten, daaronder begrepen de Waalse en Schotse Gemeente

Uw gemeenschap?