Bestuur

Het bestuur van het Convent

Het Convent van Kerken Rotterdam probeert alle kerken van Rotterdam te vertegenwoordigen. Daarbij staat elk bestuurslid vaak voor ene heel contingent van kerken. Zij hebben brede contacten met hun achterban.

Harold Schorren

Voorzitter
Voorzitter

Vacant

Secretaris

Edmond T Schroots

Penningmeester
PENNINGMEESTER

Erik Maan

Leger des Heils

Jan Reijm

Vertegenwoordigt Hervormde gemeenten binnen de PKN

Daniel PAsterkamp

Vertegenwoordigt de Evangelische en Pinkstergemeenschappen

Lea Lynch

vertegenwoordigt SKIN Rotterdam

Albert Ringer

Rabbijn Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam

Karel-Jan Rolsma

Vertegenwoordigt de Christengemeenschap

Michel Hagen

vertegenwoordigt Rooms- en Oud-Katholieke kerken.

Harold Schorren

vertegenwoordigt de Hervormde Gemeenten, daaronder begrepen de Waalse en Schotse Gemeente

Marianne Bogaard

Vertegenwoordigt de PKN-gemeenten

Trees Ramkisoen

vertegenwoordigt SKIN Rotterdam